Nyt hus? vær opmærksom!

Der er mange der går med tankerne om, at bygge sig et nyt og lækkert hus og designe det, lige som de selv har lyst til. Her kommer et par punkter, som du lige bør overveje inden, du går i gang.

Jordbundsundersøgelse
Der bør altid foretages jordbundsundersøgelse. Sådan en kan sige noget om jordens sammensætning og om det bæredygtige jordlag.

Gulvkonstruktion
Gulvkonstruktionen bør være i 120 mm armeret beton, 320 mm polystyren (isolering) og komprimeret stand. Pas på den farlige gasart, radon. Denne bør udledes via rør til det fri gennem ventilation. Du skal fokusere meget på sikkerheden her.

Skillevægge
De indvendige skillevægge bør være i fuld højde og bygges op af 100 mm brede porebeton elementer.

Tagkonstruktion
Tagkonstruktionen er meget vigtig, selvfølgelig og bør udføres som standard med diffusionsåbent undertag udført af banevarer, ventileret tagrum, 25 grader afvalmet saddeltag med gitterspær. Med sådan en løsning er der minimal risiko for skimmel.

Det var bare et par punkter, men der er virkelig mange andre aspekter, som man bør tage hensyn til, og virkelig overveje, inden man bygger hus selv.

 

Published by

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *